ReadyPlanet.com
dot dot


Loading ramp

 

 

 

 

型号

额定载荷(kg)

A(M)

B(M)

C(M)

D(M)

E(M)

F(M)

G(M)

H(M)

I(M)

J(M)

XHT 6

6000

7.0

2.2

1.0

0.3

10.5

2

2.1

1.2

0.5

1.7

XHT 8

8000

7.0

2.2

1.0

0.3

10.5

2

2.1

1.2

0.5

1.7

XHT 10

10000

7.5

2.4

1.0

0.3

11.2

2

2.1

1.2

0.5

1.7

XHT 15

15000

8

4

1

0.3

13.3

2.3

2.46

1.2

0.5

1.7

XHT 20

20000

8

4

1

0.3

13.3

2.3

2.5

1.2

0.5

1.7

 

 

 

 

 

แบบทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้าย

(Mobile product outside drawing with landing legs)

 

 

โครงสร้างหลักและระบบไฮดรอลิก

(Main structure and specification of hydraulic system)

 

อุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้าย (Mobile loading ramp) ประกอบขึ้นด้วย3ส่วนหลักคือ ระบบกลไก, ระบบไฮดรอลิก และ ชิ้นส่วนต่างๆ ในอุปกรณ์นี้จะใช้ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือโยก

 

โครงสร้างหลัก (Main structure)

โครงสร้างทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ตัวนี้ประกอบด้วย แผ่นยก (Ramp plate) แผ่นส่งถ่าย (Skid-plate) และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ ตัวแผ่นยกจะถูกติดตั้งไว้ด้านบนโครงสร้างที่ทำจากท่อโลหะสี่เหลี่ยม และพื้นผิวของแผ่นดังกล่าวมีลักษณะเป็นตาขายเพื่อเพิ่มความเสียดทาน

 

ระบบไฮดรอลิก (Specification of hydraulic system)

ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกจะปั๊มนำมันจากถังเก็บด้วยมือโยกและส่งไปยังกระบอกสูบ เพื่อการยกของอุปกรณ์ และหากต้องการลดระดับก็ทำได้โดยการปรับวาล์วควบคุมให้น้ำมันย้อนกลับไปยังถังเก็บ

Notice (ข้อสังเกต): สัญลักษณ์ ในเส้นปะแสดงถึงหลักการทำงานของระบบไฮโดรลิกสำหรับการยกขึ้นลงที่ได้ถูกออกแบบไว้โดยผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์

 

 

 

วิธีการใช้งาน (Method of application)

 

1. เพื่อความปลอดภัย ควรดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รายการที่ต้องมีการตรวจสอบคือ

ก. ต้องแน่ใจว่าชิ้นส่วนต่างๆอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

ข. ตรวจสอบหาจุดรั่วไหลของน้ำมันไฮโดรลิก

ค. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและสกูร หากพบต้องขันตรึงให้แน่น

ง. ตรวจสอบรั้วป้องกันการตก

 

2. ขั้นตอนการทำงาน (Operation steps)

ก. ปรับระดับความสูงของอุปกรณ์และติดตั้งกับรถบรรทุก

ข. ตรวจการต่อเชื่อมของโซ่ระหว่างอุปกรณ์กับรถบรรทุก และปรับความยาวโซ่ให้เหมาะสม

ค. ตรวจสอบขาตั้งและการเคลื่อนที่ของขาตั้งให้กระชับกับพื้นรองรับ ห้ามปรับความสูงของขาตั้งในขณะที่มีภาระอยู่บนอุปกรณ์

ง. ติดตั้งเบรกให้ถูกต้อง

จ. หลังใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับสกูรที่วาล์วควบคุมเพื่อให้น้ำมันไฮโดรลิกไหลกลับถังเก็บเพื่อเป็นการรักษาระบบไฮโดรลิก ภาระโหลดต่างๆ เช่นรถ Forklift ไม่ควรอยู่บนอุปกรณ์นี้ในขณะปล่อยน้ำมันกลับถัง

ฉ. ในระหว่างการทำงานไม่ควรมีการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ พร้อมทั้งต้องคอยสังเกตการณ์เลื่อนที่ของรถบรรทุก การปรับความสูงต่ำของอุปกรณ์มีความจำเป็นและต้องให้เหมาะสมกับความสูงของรถบรรทุก

 

3. ข้อสังเกตในการใช้งาน (Notice for use)

ก. ใช้งานให้เหมาะสมกับความสามารถของอุปกรณ์ ภาระในการยกควรไม่สูงกว่า 10% ของความสามารถสูงสุดของอุปกรณ์

ข. ไม่อนุญาตให้รถ Forklift วิ่งบนอุปกรณ์นี้ในขณะปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกกลับไปยังถังเก็บ

ค. ไม่ควรขยับต่ำแหน่งของอุปกรณ์ในขณะมีการยก

ง. ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ในการใช้เป็นอย่างดีรวมถึงรู้จักวิธีบำรุงรักษา และควรผ่านการฝึกอบรมการใช้

 

 

 

การบำรุงรักษา (Maintenance)

1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (Safety notice)

ก. ต้องแน่ใจว่าไม่มีความดันตกค้างในระบบก่อนที่จะถอดประกอบระบบไฮดรอลิก เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบ

ข. การรักษาอุปกรณ์ในช่วงฤดูฝนมีความสำคัญ ควรมีการปกคลุมอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรวมของไฮดรอลิก

 

2. การบำรุงรักษาประจำเดือน (Monthly maintenance)

ก. ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ล้อ, เพลา, แบริ่ง และชิ้นส่วนอื่นๆ ให้มีสภาพดีเสมอ

ข. เติมสารหล่อลื่นในแบริ่ง (50% Lithium soap grease และ 50% น้ำมันหล่อลื่นกับจาระบี)

ค. ตรวจสอบคุณภาพและระดับของน้ำมันไฮโดรลิก ตำแหน่งที่เหมาะสมคือ สูงจากก้นถังประมาณ 40-50 ม.ม. หากพบว่าน้ำมันมีสีเข้มและเหนียว หรือมีทรายปน ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดรลิกทันที

 

3. การบำรุงรักษาประจำปี (Annual maintenance)

ก. ตรวจสอบระบบท่อและจุดต่อเชื่อม ท่อต้องไม่มีรอยแตก จุดต่อเชื่อมต้องมีความสมบูรณ์

ข. ตรวจสอบวาล์วและมีการทำความสะอาดโดยการใช้ลมเป่า

ค. ปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกออกเพื่อทำความสะอาดตัวกรองน้ำมัน โดยการล้างและใช้ลมเป่า ก่อนที่จะติดตั้งกลับไปพร้อมตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำมัน

ง. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก

 

 

ความเสียหายและวิธีแก้ไข

(Failure and elimination)

 

 

ความเสียหาย

 

สาเหตุ

การแก้ไข

 

ระบบยกตกลงโดยอัตโนมัติ

 

 

การรั่วในปั๊มไฮดรอลิก

 

ตรวจสอบหรือเปลี่ยนวาล์วทางเดียว และทำความสะอาดภายในปั๊ม

 

ระบบยกตกลงโดยอัตโนมัติ

 

 

การรั่วในกระบอกสูบ

 

เปลี่ยนปะเก็นในกระบออกสูบ

 

ระบบยกค้าง

 

วาล์วปล่อยน้ำมันไม่ทำงาน

เช็คและเปลี่ยนวาล์วทางเดียว (One-direction descent valve) หรือทำความสะอาดวาล์วทางเดียว

 
ผลิตภัณฑ์

ยางเรเดียล
หางพ่วงแบบก้างปลา และพื้นเรียบ
ลวดเชื่อม article
ลวดเชื่อมแบบก้านธูป ขนาด 3.2 มิล
กะทะล้อ 8.25/22.5 10 รูน็อต Volvo
กะทะล้อรถบรรทุก รถดั้ม รถพ่วง article
เกียรปั๊ม article
ไฮดรอลิครถดั้ม article
เพลาปั่นรถบรรทุก รถดั้ม รถพ่วง article
เพลารถพ่วง article
หม้อลม article
เท้าช้าง article
ขาปรับรูเบรค article
จานหมุน article
ที่แขวนยางอะไหล่
ปั๊มเครน article
กระบอกลม
จานลากเทรเลอร์ article
คิงพิน article
แหนบรถบรรทุก article
บังโคลนโค้ง article
ถังน้ำมัน ขนาด 400 ลิตร articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.